Golvvärme falkenbergs ekonomipumpar värmepump installation bergvärme jordvärme golvvärme luft/luft luft/vatten ytjordvärme

Golvvärme


Zirius golvvärmesystem GVP

Zirius GVP är ett golvvärmesystem i fyra storlekar som har en markvärmepump som enda uppvärmningskälla.


Fakta GVP

Zirius GVP består av en värmepumpsenhet samt en markslinga och en golvslinga av kopparrör.

Värmepumpen är byggd på en platta som monteras i en stabil och väderbeständig låda. Den tystgående kompressorn och det kompakta formatet gör värmepumpen lätt att placera och installera. Lämpligen placeras den i en nedgrävd cementring på husets utsida eller i ett kryputrymme under huset. Den kan också placeras inne i huset i exempelvis ett garderobsskåp.

I byggnader med platta på mark gjuts golvslingan in direkt i plattan. I byggnader med träbjälklag lägges slingan på speciella aluminiumprofiler som monteras på golvreglarna.

Kompressorns till- och frånslag styrs av en rumstermostat som är värmepumpens enda styrkälla. Systemets enda mekaniskt rörliga del är kompressorn. Konstruktionens enkelhet innebär att systemet är praktiskt taget underhållsfritt och därmed också mycket driftsäkert.

GVP tillverkas i fyra olika storlekar som är dimensionerade för att täcka in hela uppvärmningsbehovet för 30 - 50 m2 golvyta, i en byggnad där konstruktionen uppfyller byggnormens krav på isolering.

Start | Allmänt | Tillverkning | Ytjordvärmepumpar | Golvvärme | Värmepumpar (Luft & Vatten) | Kontakt |  

GVP-14

1400 W
435 W
230 V
40 m
90 m
R-507
350 mm
350 mm
350 mm
18 kg

 

Värmepump

Angiven effekt
Tillförd effekt
Driftspänning
Markkollektor kopparrör
Golvslinga (3/8" kopparrör)
Köldmedia
Höjd
Bredd
Djup
Vikt

GVP-18

1800 W
550 W
230 V
40 m
90 m
R-507
350 mm
350 mm
350 mm
18 kg

GVP-22

2200 W
650 W
230 V
50 m
100 m
R-507
350 mm
350 mm
350 mm
18 kg

GVP-25

2500 W
850 W
230 V
50 m
125 m
R-507
350 mm
350 mm
350 mm
18 kg

Golvvärme


Zirius golvvärmesystem GVP

Zirius GVP är ett golvvärmesystem i fyra storlekar som har en markvärmepump som enda uppvärmningskälla.