Ytjordvärmepumpar falkenbergs ekonomipumpar värmepump installation bergvärme jordvärme golvvärme luft/luft luft/vatten ytjordvärme

Ytjordvärmepumpar


Zirius System M2/M2B

Zirius M2/M2B är ett komplett värmepumpssystem i två storlekar som är speciellt lämpligt som ersättning för en gammal panna eller vid kombination av vedeldning och värmepumpsdrift.

Tekniken för M2/M2B gör att höga temperaturnivåer uppnås i tankens övre del, vilket ger hög kapacitet för tappvarmvatten och eliminerar bakterietillväxt i varmvattnet.Värmeupptagning - funktion

Zirius M2 är endast avsedd för ytjordvärme med så kallad direktförångning (DX), vilket innebär att markslingan är begränsad till totalt 120 eller 180 meters längd beroende på pumpstorlek. En fördel med DX-system är att de kräver mycket liten grävyta, vilket ger låg total installationskostnad.

Zirius M2B är avsedd för indirekta (Brine) system. Här hämtas värmen av en blandning av vatten och miljövänligt frostskyddsmedel (vanligtvis sprit) ur mark, sjö eller berg. Detta sker genom att blandningen cirkulerar i en markslinga förlagd på ca 1 meters djup, eller i ett slangpaket som sänks ned i ett borrhål eller i ett vattenmagasin. Värmen överförs till värmepumpens köldmedia i en värmeväxlare, där förångningen sker.

Start | Allmänt | Tillverkning | Ytjordvärmepumpar | Golvvärme | Värmepumpar (Luft & Vatten) | Kontakt 

M2-5

5,8 kW
1,3 kW
5,0 kW
1,6 kW
400 V
2 x 60 m 

R-407C

Värmepump

Angiven effekt vid 0/32 °C*
Tillförd effekt vid 0/35 °C*
Angiven effekt vid 0/50 °C*
Tillförd effekt vid 0/50 °C*
Driftspänning
Markkollektor
Borrdjup vid bergvärme
Köldmedia


* Direktförångning vid -6 °C. Effekt för cirkulationspumpar ej medräknad.

M2B-5

5,8 kW
1,3 kW
5,0 kW
1,6 kW
400 V
ca 300 m
ca 100 m
R-407C

M2-7

7,8 kW
1,8 kW
7,0 kW
2,1 kW
400 V
3 x 60 m

R-407C

M2B-7

7,8 kW
1,8 kW
7,0 kW
2,1 kW
400 V
ca 450 m
ca 150 m
R-407C

Ytjordvärmepumpar


Zirius System M2/M2B

Zirius M2/M2B är ett komplett värmepumpssystem i två storlekar som är speciellt lämpligt som ersättning för en gammal panna eller vid kombination av vedeldning och värmepumpsdrift.

Tekniken för M2/M2B gör att höga temperaturnivåer uppnås i tankens övre del, vilket ger hög kapacitet för tappvarmvatten och eliminerar bakterietillväxt i varmvattnet.